VIRKSOMHEDSDATA

Bjørn Wiinblads Værksted
Bjørn Wiinblads vej 5
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. +45  4095 0057
Email:  info@bjornwiinblad.dk
CVR-nummer: 52023910
Etableringsår: 1956

 

POLITIK FOR PERSONOPLYSNINGER

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

Bjørn Wiinblads Værksted
Bjørn Wiinblads vej 5
2800 Kgs. Lyngby
www.bjornwiinblad.dk

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Levering af aftalte ydelser/vare/services.
I forbindelse med et eventuelt opstået retskrav.

Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:
Når du handler på vores webshop vil behandlingen være nødvendig for at opfylde den kontrakt
som du er part i.

I visse tilfælde kan behandlingen være nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler
Bjørn Wiinblads Værksted, for eksempel behandling og opbevaring af transaktionsoplysninger,
i henhold til bogføringsloven.

Vi deler oplysninger om dig med:
Vores databehandler og ekstern revisor.

Transaktionsoplysninger gemmes i 5 år fra transaktionsdagen som følge af Bogføringsloven.

Som kunde i Bjørn Wiinblads webshop har du, som registreret, ret til indsigt og berigtigelse af dine
oplysninger og sletning efter anmodning. Kontakt os på  info@bjornwiinblad.dk.

Hvis du mener at Bjørn Wiinblads Værksted behandler dine personoplysninger ulovligt, har du
i medfør af Persondataforordningens artikel 77 mulighed for, at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

Du kan indgive en klage til det danske datatilsyn ved at følge dette link https://www.datatilsynet.dk/

Opdaterer...
  • Ingen varer i kurven.